top of page

PROFILE MAN SOUNDS - LÀ SÀI GÒN


Khác với Hà Nội, Sài Gòn sống vội. Sài Gòn đổi mới từng chút, từng ngày. Nếu có ai hỏi “Sao mới là Sài Gòn?”. Thì dù đã ở đây lâu cũng không biết trả lời sao cho vừa. Sài Gòn là hình ảnh lẫn lộn của sự cũ kĩ và hiện đại. Sài Gòn là vẻ ngoài hào nhoáng nhưng cũng rất tâm trạng. Nào cùng nghe những bài nhạc này và hình dung bức tranh Sài Gòn nhé.


Different from Hanoi, Saigon is hasty. Saigon changes every day, little by little. You may ask "What is Saigon like?". It's difficult to define even if you've lived here your whole life. Saigon is a collage of heritage and modernism. Saigon might look flashy but also moody. Let these songs paint a picture of Saigon for you.
Comments


VISIT OUR STORE AT DISTRICT 3 TO SE MORE ITEMS ✨🫶🏽🔆

bottom of page